Transitievergoeding

04 april 2015

Transitievergoeding: wat gaat er straks veranderen?

Het ‘herfstakkoord’ dat het kabinet Rutte II heeft gesloten met D’66, Christen Unie en SGP brengt ingrijpende wijzigingen in het ontslagrecht met zich mee. Het is de bedoeling dat deze wijzigingen op 1 juli 2015 ingaan. Wat is er nieuw? Tjin Consultancy Group zet dit voor u op een rijtje

De transitievergoeding

De invoering van de transitievergoeding is een onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid. Deze nieuwe wet treedt per 1 juli 2015 in werking. Het doel van de transitievergoeding is om de hoogte van ontslagvergoedingen te beperken. Het ontslagrecht wordt een stuk duidelijker, want er gelden voor iedereen dezelfde regels. Daardoor moet het voor de werkgever aantrekkelijker worden personeel in dienst te nemen.

Het doel van de transitievergoeding

De transitievergoeding is bestemd voor outplacement of scholing en sollicitatiebegeleiding, naar ander werk. De vergoeding is een stimulans voor het vinden van een nieuwe baan. Outplacement is voor mensen die met ontslag de organisatie gaan verlaten en op zoek gaan naar nieuw werk. Outplacement is er op gericht om een nieuwe passende functie te vinden. Hierbij staan de wensen, kwaliteiten en vaardigheden altijd centraal.

Wanneer is er recht op de transitievergoeding?

Elke werknemer met een dienstverband dat twee jaar of langer heeft bestaan, heeft recht op een transitievergoeding van de werkgever. Deze vergoeding wordt beschikbaar gesteld indien de dienstbetrekking wordt beëindigt op initiatief van de werkgever. Zelfs als er sprake is van een tijdelijk contract dat niet verlengd wordt, is er recht op transitievergoeding.

De hoogte van de transitievergoeding

De hoogte wordt bepaald door het maandelijks inkomen en de duur van de arbeidsovereenkomst tot het moment van ontslag.

  • Bij een dienstverband korter dan 10 jaar, bestaat de vergoeding uit  1/3 van het maandinkomen per dienstjaar. Dit geldt voor de eerste 10 jaren van de arbeidsovereenkomst.
  • Bij een dienstverband langer dan 10 jaar, bestaat de vergoeding uit  1/2 van het maandinkomen per dienstjaar. Dit geldt voor de periode na de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst.

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,– of maximaal het jaarsalaris als dat hoger is dan € 75.000,–.

Om de hoogte van uw transitievergoeding te berekenen klikt op deze link.

Aftrekbaarheid

De transitievergoeding wordt enkel gebruikt voor outplacement of scholing en begeleiding, er hoeft dus geen belasting over te worden betaald.

Contact

Voor meer informatie over de transitievergoeding of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Kim Tjin, eigenaar/consultant , via 06-28137795 of via info@tc-group.nl

Tjin Consultancy Group - Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.